Helt naturlig

For oss handler bærekraftige bedrifter i praksis om sunn fornuft – om å forene vårt ansvar med å drive en lønnsom bedrift med vårt ansvar for å etterlate en bærekraftig verden til våre barn, barnebarn og generasjonene etter dem. Dette gjennomsyrer hele vår virksomhet, fra hvordan vi velger materiale i våre produkter, til vårt syn på kvalitet kontra bruk-og-kast.


Operativsystem iht. ISO9001 kvalitet og ISO14001 miljø

Vi mener at kvalitet og miljø hører sammen. Som første bedrift i Sverige, ble vi ISO-sertifisert for både miljø og kvalitet i 1996, iht. ISO9001 og ISO14001. Formålet med opertativsystemet, er å styre og å utvikle våre arbeidsprosesser for å generere fornøyde kunder, motivere medarbeidere og ha en god lønnsomhet med minst mulig miljøbelastning. Vi vil veilede våre kunder til sunne produktvalg ved å miljømerke flere produkter i sortimentet med Svanen og Bra Miljøvalg. På produkter som mangler kriterier for offisiell miljømerking, setter vi på Rahmqvist-gruppens eget miljømerke  Green Choice. Last ned og les mer om vårt miljøarbeid.

miljonaturgreen_choise