Omtanke for hverandre

Vi synes det er like viktig å ta vare på hverandre som på miljøet. Dette gjelder deg som kunde, og også våre ansatte. De ansatte i virksomheten opplever dette gjennom utdannelse, opplæring, personalaktiviteter og velferdstiltak. Vi er også sponsor til Goodsport, en stiftelse som forbedrer mulighetene for idretten i samfunnet. Men, ikke minst, handler det om å hjelpe deler av verden som har det vanskelig. Vi er derfor initiativtagere og bidragsgivere til barnehjemmet Rahmqvist Foundation Centre i Sør-Afrika. Her gis barn mulighet til en trygg barndom med næringsrik mat, rent drikkevann, en egen seng, utdannelse og alt annet som et barn trenger – ikke minst å få leke og å le.

mapungbwegoodLink til barnehjemmet