Rahmqvistgruppen i Sverige og verden

Eric Rahmqvist AB er en internasjonal forretningsgruppe bestående av ni varemerkedivisjoner og drøyt 400 ansatte. Vi er representerte i 16 land, og har egne salgsselskaper i 10 land. Produkter i tusentall fra våre spesialutviklede sortimenter demonstreres og leveres daglig til fornøyde kunder rundt om i verden. Dette gir oss en unik kunnskap om arbeidsplasser og bruken av produkter på flere markeder enn det svenske. Disse kunnskapene bruker vi i utviklingen av nye tjenester og produkter. Produktene våre kan bare kjøpes gjennom direktesalg via våre varemerker. Vil du vite mer om vår globale virksomhet? Kontakt oss på info.no@rahmqvist.com eller ring
64 83 99 00.


Unike produkter, unike egenskaper

Vår produktfilosofi er enkel. Vi nøyer oss ikke med et vanlig standardsortiment. Alle våre produkter utvikles av oss, og har unike egenskaper. Vi investerer i eget verktøy hos våre produsenter og all produksjon skjer iht. våre retningslinjer med tanke på kvalitet og miljø. Vi er den eneste sertifiserte bedriften i vår bransje både for design, konstruksjon og utvikling. Dette garanterer produkter utviklet med omtanke for deg som kunde. Som spesialister er det også vårt ansvar å være tilgjengelig for deg. Våre produkter og tjenester kan derfor bare kjøpes når vi besøker din arbeidsplass.


LEDELSEN

Rahmqvist sitt hovedkontor, produktutvikling og markedsavdeling ligger på Lindingö, rett utenfor Stockholm. Her utvikles varer, tjenester og markedsmateriell som deretter sendes videre ut i organisasjonen på internasjonalt nivå. Våre lokalt styrte salgsselskaper ligger i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Sveits, Østerrike, Storbritannia og Estland. Utover dette er vi representerte med våre produkter via andre distributører og salgsmåter i Hong Kong, Kina, Russland, Polen, Ukraina, Sør-Afrika og Dubai.